PREZENTARE ȘCOALĂ

Istoric

Înființat în 1903 în baza Legii de organizare a învțământului profesional din 1899 ca “Școală inferioară de Agricultură și Comerț”, Liceul Tehnologic “ Nicolae Bălcescu “ Alexandria și-a păstrat specificul și tradiția, deși pe parcursul timpului a avut diverse denumiri:

1938 – Școala Inferioară de Agricultură

1947 – Liceul Tehnic Agricol

1948 – Școala Medie Tehnică Agricolă

1950 – Școala Medie Agrozootehnică

1956 – Centrul Școlar Agricol

1966 – Liceul Agricol Alexandria

1977 – Liceul Agroindustrial

1990 – 2012 Grupul Școlar Agricol Alexandria

2012- prezent Liceul Tehnologic “ Nicolae Bălcescu “ Alexandria

Liceul Tehnologic “ Nicolae Bălcescu “ este singura unitate școlară cu profil agricol din centrul și sudul județului Teleorman, care asigură școlarizarea absolvenților clasei a VIII –a din municipiul Alexandria și localitățile limitrofe, calitatea, echitatea și eficiența la toate nivelurile și procesele educaționale din cadrul învățământului obligatoriu și nu numai.