OFERTA EDUCAȚIONALĂ

LICEUL TEHNOLOGIC “NICOLAE BALCESCU” ALEXANDRIA

AN SCOLAR 2021-2022CLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI:

1clasă: Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul Agricultura

Specializarea TEHNICIAN VETERINAR

1clasă: Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul Protecția mediului

Specializarea TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA

CALITĂȚII MEDIULUI

1clasă: Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul Industrie alimentară

Specializarea TEHNICIAN IN INDUSTRIA ALIMENTARACLASA a IX-a, ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ZI:

1 clasă: Domeniul Industrie alimentară

Calificarea profesionala BRUTAR-PATISER, PREPARATOR

PRODUSE FĂINOASE

1 clasa: Domeniul Mecanica

Calificarea profesionala MECANIC AUTO

1 clasă: Domeniul Comert

Calificarea profesionala COMERCIANT VÂNZĂTORCLASA A IX-A ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL

1 clasă: Profil Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul Agricultură

Specializarea TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ


CLASA A XI-A ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL cu sem. II

1 clasă: Profil Servicii

Domeniul Comert -:

Specializarea TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ